„Chemia eksperymentalna”- to zajęcia, które odbywają się w ramach projektu „Nauka to lubię”. Uczestniczą w nich uczniowie klas 2. Podczas zajęć uczniowie sami eksperymentują. Jest to znaczące, ponieważ wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś, co uczeń osiągnął samodzielnie. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania doświadczeń pozostają w umyśle ucznia na dłużej i ułatwiają dalszy rozwój. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i pobudza motywację do nauki, może ukształtować głębsze zainteresowanie chemią. Podczas zajęć uczniowie wykonują eksperymenty z zakresu podstawy programowej, ale również zahaczają o kuchnię molekularną i slime.

chemia