1 października 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja zajęć w ramach projektu „Nauka – to lubię!”. W bieżącym roku szkolnym 204 naszych uczniów będzie uczestniczyło w wybranych przez siebie: zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia), prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W roku szkolnym 2019/2020 będą się odbywać następujące zajęcia:
– z biologii: „Biologia – moja przyszłość”, „Biologia z pasją”, „Ja i środowisko – warsztaty”
– z chemii: „SOS chemia”, „Chemia eksperymentalna”
– z fizyki: „Fizyka? Dam radę”, „Fizyka w pracowni i w sieci – zajęcia laboratoryjne”
– z geografii: „Z geografią za pan brat”, „Ciekawi Świata”
– z języka angielskiego: „Nie taki język straszny …”, „Angielski bez granic”, „Angielskie materiały autentyczne – rozumiem, korzystam i uczę się”
– z matematyki: „Matematyka nie jest trudna”, „Matematyka moją pasją”, „Zrozumieć
i polubić matematykę”, „Matematyka – lubię to”, „Równaj do poziomu”, „Kurs analizy matematycznej i logicznego myślenia”
– zajęcia w ramach programu rozwoju kompetencji kluczowych: „Moja wizja kariery”
– zajęcia w ramach programu wsparcia uczniów z SPE: „Mogę więcej”, zajęcia z biologii, zajęcia z matematyki, zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego