1 października 2020 roku rozpoczęła się kolejna (już trzecia) edycja zajęć w ramach projektu „Nauka – to lubię!”. W bieżącym roku szkolnym 167 naszych uczniów będzie uczestniczyło w wybranych przez siebie: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (w tym prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia), prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W grupie 167 uczniów jest 30, którzy wezmą udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć.


 W roku szkolnym 2020/2021 będą się odbywać następujące zajęcia:
– z biologii: „Biologia – moja przyszłość”, „Biologia z pasją”, „Ja i środowisko – warsztaty”
– z chemii: „SOS chemia”, „Chemia eksperymentalna”
– z fizyki: „Fizyka? Dam radę”, „Fizyka w pracowni i w sieci – zajęcia laboratoryjne”
– z geografii: „Z geografią za pan brat”, „Ciekawi Świata”
– z języka angielskiego: „Nie taki język straszny …”, „Angielski bez granic”, „Angielskie materiały autentyczne – rozumiem, korzystam i uczę się”
– z matematyki: „Matematyka nie jest trudna”, „Matematyka moją pasją”, „Zrozumieć
i polubić matematykę”, „Matematyka – lubię to”, „Równaj do poziomu”, „Kurs analizy matematycznej i logicznego myślenia”
– zajęcia w ramach programu rozwoju kompetencji kluczowych: „Moja wizja kariery”
– zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.