Matura 

Wyniki Egzaminu Maturalnego 2022
Komunikat - harmonogram odbioru świadectw
Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej
Harmonogram egzaminu maturalnego w 2022 r.
Komunikat o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
Procedury na egzaminie maturalnym dla zdajacych 2020_2021
Procedury wejscia do szkoły dla uczniów 2020_2021