mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja  szkolna, ale w telefonie. Będzie równoważna z tradycyjną.
Z mobilnej wersji legitymacji uczniowie mogą korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.
Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

W mLegitymacji zapisane są wszystkie informację o uczniu, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:
• imię i nazwisko ucznia;
• numer legitymacji;
• datę wydania;
• termin ważności;
• status użytkownika (uczeń);
• datę urodzenia;
• PESEL;
• adres zamieszkania;
• nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aby uruchomić mLegitymację należy posiadać:
• telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
• Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania)
• Wysłać na adres sekretariatu – sekretariat@liceumhs-wrzesnia.pl – zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB).
• Pobrać Aplikację mObywatel.
• Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomienie Systemu na urządzeniu.