W ramach projektu „Nauka – To lubię!” odbywają się zajęcia z fizyki dla uczniów klas pierwszych „Fizyka w pracowni i w sieci – zajęcia laboratoryjne”. Uczestnicy zajęć obserwują i wyjaśniają przebieg zjawisk fizycznych. Sprawdzają prawa fizyczne i wyznaczają wartości wielkości fizycznych np. wyznaczali wartość przyspieszenia ziemskiego i sprawdzali prawo Ohma.