Aktywna tablica – projekt

AKTYWNA TABLICA

W grudniu 2020 roku Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
otrzymało wsparcie w ramach Projektu „Aktywna Tablica” w kwocie 17 500 złotych. 

Rządowy program na lata 2020-2024

AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica  – aktualności

W grudniu 2020 roku Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni otrzymało wsparcie w ramach Projektu „Aktywna Tablica” w kwocie 17 500 złotych. Dzięki otrzymanej kwocie zostały zakupione 3 monitory interaktywne, które zostały zainstalowane w pracowni matematycznej, geograficznej i sali języka polskiego.

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest p. Violetta Zdunowska

Cel projektu:

  • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
  • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
  • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów i nauczycieli;
  • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele Programu „Aktywna tablica”:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
biblioteka

LO im. Henryka Sienkiewicza

ul. Witkowska 1 Września

Zadzwoń

61 4360230

Dla maturzystów

POMOC TŁUMACZA – KLIKNIJ

Starsze wpisy

Dopalacze

Strona archiwalna

strona-archiwalna