Projekty UNIA EUROPEJSKA

LO WRZEŚNIA

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

TERMIN REALIZACJI

 •  01.08.2018 r.  do
 • 30.06.2021 r.

NAUKA TO LUBIĘ

SIENKIEWICZ – LOKOMOTYWA TWOJEGO ROZWOJU

PROJEKTY – aktualności

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.
Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

biblioteka

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i angielskiego.
 2. Prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia zajęcia rozwijające uzdolnienia z: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. angielskiego, matematyki, oraz przedsiębiorczości.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: z biologii, j. angielskiego i matematyki.
 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 6. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
 7. Doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

LO im. Henryka Sienkiewicza

ul. Witkowska 1 Września

Zadzwoń

61 4360230

Dla maturzystów

POMOC TŁUMACZA – KLIKNIJ

Starsze wpisy

Dopalacze

Strona archiwalna

strona-archiwalna