W ramach projektu „Nauka – To lubię” odbywają się zajęcia z chemii „SOS chemia” i „Chemia eksperymentalna” skierowane do uczniów klas drugich. Podczas zajęć są wykorzystywane dwa modele eksperymentowania. Model badawczy – kiedy nauczyciel kieruje przebiegiem doświadczenia, a uczniowie sami wyciągają wnioski oraz model problemowy – uczniowie sami planują eksperyment, przeprowadzają go i rozwiązują postawiony wcześniej problem.