Już po raz trzeci realizujemy projekt Fundacji Szkoła z klasą pod tytułem: Solidarność. Podaj dalej!

W tym roku pracowały trzy klasy: 1a, 1e i 2g.

Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję o różnorodności społecznej, dyskryminacji i różnych perspektywach widzenia rzeczywistości. Uczniowie analizują wybranych 6 fotografii i interpretują ich sens oraz znaczenie. Następnie przygotowują treść do wybranej pocztówki z fotografią i wysyłają do swoich rówieśników we Włoszech, Francji, Hiszpanii lub Chorwacji. Pocztówka jest symbolem solidarności wobec tych samych problemów.