6 lutego 2024 r. świętujemy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Materiały edukacyjne opracowane przez instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dostępne są TUTAJ.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024. Więcej informacji na stronie saferinternet.pl