W dniu 7 lutego zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Liceum a Wydziałem Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Dokument został podpisany przez panią dyrektor Violettę Zdunowską, pana starostę Dionizego Jaśniewicza a stronę uczelni reprezentował pan profesor Stanisław Roszak, dziekan Wydziału Nauk Historycznych oraz pan profesor Maciej Krotofil, z-ca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK .

Współpracę zainaugurował wykład na temat Mikołaja Kopernika, który wygłosił p. dziekan Roszak. Porozumienie z uczelnią otwiera nowe możliwości dla uczniów klas humanistycznych, którzy będą mogli systematycznie uczestniczyć w wykładach uniwersyteckich oraz zajęciach online.