Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin
04.09.2023Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.09.2023-12.01.2024I półrocze – klasy I-IV
15.01-26.04.2024II półrocze – klasy IV
15.01-21.06.2024II półrocze – klasy I-III
23-31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
12-25.02.2024Ferie zimowe
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2024Zakończenie zajęć w klasach IV
07-25.05.2024Cześć pisemna i ustna egzaminu maturalnego
21.06.2024Zakończenie zajęć w klasach I-III
22.06-31.08.2024Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 ustalone przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

Termin
20.10.2023wyjazdowe zebranie rady pedagogicznej
02.11.2923dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
03.11.2023dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
02.05.2024dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
07.05.2024pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
08.05.2024pisemny egzamin maturalny z matematyki
09.05.2024pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
13.05.2024pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
31.05.2024dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

Zebrania z rodzicami, informowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

TerminTematyka
06.09.2023Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II
07.09.2023Zebranie z rodzicami uczniów klas III i IV
15.11.2023Wywiadówka śródokresowa klas I-IV
15.12.2023Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach I-IV
12.01.2024Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach I-IV
17.01.2024Wywiadówka: klasy I-IV
22.03.2024Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach IV
09.04.2024Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów ogólnokształcących w klasach IV
19.04.2024Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach IV
24.04.2024Wywiadówka: klasy I-III (spotkania indywidualne)
17.05.2024Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach I-III
04.06.2024Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach I-III
14.06.2024Wystawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III