aktualizacja: 15 grudnia 2021 roku

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Termin
01.09.2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
01.09.2021-14.01.2022I semestr – klasy I-III (liceum 4-letnie), klasy III (liceum 3-letnie)
31.01.2022-29.04.2022II semestr – klasy III (liceum 3-letnie)
31.01-24.06.2022II semestr – klasy I-III (liceum 4-letnie)
23-31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
17-30.01.2022Ferie zimowe
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2022Zakończenie zajęć w klasach III (liceum 3-letnie)
04-23.05.2022Cześć pisemna egzaminu maturalnego
24.06.2022Zakończenie zajęć w klasach I-III (liceum 4-letnie)
27.06.2022-31.08.2022Ferie letnie

Dni ustawowo wolne od pracy

Termin
11.11.2021Narodowe Święto Niepodległości
01.01.2022Nowy Rok
06.01.2022Święto Trzech Króli
16.06.2022Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 ustalone przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

Termin
15.10.2021dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
12.11.2021dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
07.01.2022dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
02.05.2022dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
04.05.2022pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2022pisemny egzamin maturalny z matematyki
06.05.2022pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
09.05.2022pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
17.06.2022dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

Zebrania Rady Pedagogicznej

TerminTematyka
31.08.2021Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
15.09.2021Uchwalenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022
28.09.2021Analiza wyników egzaminu maturalnego 2021
31.01.2022Klasyfikacja uczniów klas I-III (liceum 4-letnie) i klas III (liceum 3-letnie) za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022
01.02.2022Analiza pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
26.04.2022Klasyfikacja roczna uczniów klas III (liceum 3-letnie)
21.06.2022Klasyfikacja roczna uczniów klas I-III (liceum 4-letnie)
23.06.2022Analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Zebrania z rodzicami, informowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

TerminTematyka
08.09.2021Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III (liceum 4-letnie) i klas III (liceum 3-letnie)
17.11.2021Wywiadówka śródokresowa klas I-III (liceum 4-letnie) i klas III (liceum 3-letnie)
10.12.2021Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach I-III (liceum 4-letnie) i w klasach III (liceum 3-letnie)
22.12.2021Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach I-III (liceum 4-letnie) i w klasach III (liceum 3-letnie)
14.01.2022Wystawienie ocen w klasach I-III (liceum 4-letnie) i w klasach III (liceum 3-letnie)
02.02.2022Wywiadówka: klasy I-III (liceum 4-letnie), klasy III (liceum 3-letnie)
23.03.2022Wywiadówka klas I-III (liceum 4-letnie)
25.03.2022Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach III (liceum 3-letnie)
12.04.2022Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach III (liceum 3-letnie)
22.04.2022Wystawienie ocen w klasach III (liceum 3-letnie)
20.05.2022Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach I-III (liceum 4-letnie)
07.06.2022Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów ogólnokształcących i ocen zachowania w klasach I-III (liceum 4-letnie)
17.06.2022Wystawienie ocen w klasach I-III (liceum 4-letnie)