Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pomostowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program adresowany jest do osób, które ukończyły liceum w roku szkolnym 2020/21 oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
  • dochód w rodzinie nie przekracza 1960 zł brutto na osobę,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym odpowiednią liczbę punktów (wg algorytmu zawartego w regulaminie stypendium).

Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl