Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2022-2024.