W sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury uczniowie 4 szkół ponadpodstawowych biorący udział w projekcie mieli okazję poznać pisarza i fotografika Mikołaja Grynberga, który pisze o doświadczeniach pokoleń rodzin żydowskich dotkniętych traumą Holokaustu. Spotkanie prowadził nasz absolwent, Tomasz Małecki.