Celem kolejnego wyjazdu grupy uczniów z klasy 3A1 było niemieckie więzienie Policji Bezpieczeństwa i wychowawczy obóz pracy, działające w latach 1943 – 1945 były przejściowym miejscem odosobnienia dla działaczy polskiego podziemia. Stąd deportowano większość więźniów do obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Gross – Rosen, Mauthausen, Sachsenhausen i Ravensbrűck.

W muzeum znajduje się też ekspozycja na temat 24 obozów przymusowej pracy dla Żydów z gett w Wieluniu, Zduńskiej Woli i Sieradza, którzy pracowali przy budowie niemieckiej autostrady. Stworzone przez administrację hitlerowską warunki życia w obozie: terror, głód, wyniszczająca organizm praca powodowały, że obozy pracy przymusowej dla ludności żydowskiej stały się miejscem eksterminacji. Do codzienności obozowej należały kary chłosty, bicie, publiczne egzekucje. Dla robotników przymusowych przewidziano żywność najgorszej jakości. Chorych i niezdolnych do pracy więźniów wywożono do obozu zagłady Chełmno nad Nerem.