Publikujemy list, który otrzymaliśmy od Grzegorza Kucharczyka, Kierownika Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu:

„Jestem Państwu bardzo wdzięczny za wizytę licznego grona młodzieży, która dzięki Pani staraniom 8 września br. odwiedziła Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Personel każdego muzeum może i powinien mówić, że to, co prezentuje się w miejscu jego pracy, jest ważne. W przypadku Muzeum Martyrologii Fort VII chodzi jednak nie tylko o samą wiedzę, lecz także o zwracanie uwagi na potrzebną każdemu człowiekowi wyobraźnię i wrażliwość. Lekcja historii w Forcie VII pomaga w rozwijaniu tej wrażliwości. Można powiedzieć, że historia w MMW-Fort VII jest nie tylko nauką, lecz także – a może przede wszystkim – narzędziem rozwijania empatii. Tego, czego brakuje twórcom i „operatorom” systemów totalitarnych, ludziom w rodzaju tych, którzy byli oprawcami obozu w Forcie VII…

Cieszę się, że zespół MMW-Fort VII znajduje wsparcie u takich Ludzi, jak Państwo. Chcę także pogratulować Uczniom, którzy okazali się doskonałymi słuchaczami.

Mam nadzieję, że w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII będą pojawiały się kolejne roczniki Państwa Uczniów.”