Dnia 13 października 2021 r. spotkaliśmy się na uroczystości z okazji święta nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor Violetta Zdunowska podziękowała wszystkim za sumienną pracę, a przewodniczący samorządu szkolnego – Rafał Malinowski przekazał życzenia od uczniów. Czas spędzony w auli szkolnej umiliły nam występy artystyczne uczniów klasy II d – Antoniego Długosza, Kacpra Paterskiego i Jacka Szambelańczyka.