Przypominamy, że dnia 10.06.2021 r. o godzinie 15.30  odbędzie się:

  • test z języka angielskiego – sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej
  • próba sprawności fizycznej dla kandydatek do grupy sportowej (lacrosse)

Termin składania wniosków do klasy dwujęzycznej oraz grupy sportowej upływa 31.05.2021 r.