LOHS to nie tylko nauka, ale też niezwykle ciekawe wyjazdy i zajęcia edukacyjne na różnych uczelniach wyższych, przeplatane ciekawymi atrakcjami tematycznymi.

My jako klasa 2F wraz z klasą 2C rozszerzamy biologię oraz chemię, więc było to niezwykłe nawiązanie do naszych szkolnych priorytetów.

Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaserwował nam wiele ciekawych doświadczeń we wspaniale wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, który pozwolił nam rozwijać zainteresowania i zdobywać wiedzę na poziomie wyższym niż standardowy program licealny. Pracownicy Uniwersytetu prowadzący zajęcia to profesjonaliści w swojej dziedzinie nauki, którzy wykazali się też dużą dozą wyrozumiałości, cierpliwości i otwartości prowadząc zajęcia i odpowiadając na wszystkie nasze pytania. Potrafili zainteresować i zainspirować w wyborze dalszej ścieżki kariery, otworzyć nowe horyzonty na wykorzystanie zdobywanej w szkole wiedzy z zakresu biologii i chemii, w obszarach studiowania, o których wcześniej nie wiedzieliśmy i nie braliśmy pod uwagę w kreowaniu swojej przyszłości.

W ramach wyjazdu do Poznania odbyły się również zajęcia w palmiarni i starym zoo. Te nietypowe lekcje umożliwiły nam utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy z zakresu anatomii i systematyki roślin oraz poznanie wielu gatunków roślin egzotycznych. W ciekawy sposób zdobyliśmy również wiedzę na temat bioróżnorodności w różnych strefach klimatycznych. Podczas naszych wyjątkowych zajęć odwiedziliśmy również stare zoo, gdzie w pawilonie akwarium i terrarium opiekunka zwierząt zapoznała nas ze strategiami życiowymi kręgowców zmiennocieplnych, co ułatwiło nam późniejsze zdobywanie wiedzy z tego niełatwego zakresu zagadnień maturalnych

Podsumowując – wyjazdy i wycieczki w naszej szkole są definicją zabawy wymieszanej z nauką.

Karol Ślaski 2F