Dzięki sukcesom Damiana Błaszki z klasy 3e oraz Maksymiliana Terzyka z klasy 2a1, decyzją Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności nasza szkoła została uhonorowana tytułem:
ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP w 2021 r.

Przypominamy:
Damian – laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
– finalista Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
Maksymilian – finalista Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
– finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.