„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
W Projekcie zaplanowano różnorodne formy wsparcia, takie jak organizację i realizację szkoleń, udostępnienie materiałów dydaktycznych, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zakwalifikowało się do I edycji Projektu. W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie będą realizowali zajęcia pozalekcyjne w ramach podprojektu Wielkopolskie Laboratoria Badawcze. Projekt skupi się na otoczeniu przyrodniczo-geograficznym. Zadaniem uczniów będzie dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego regionu, edukacja proekologiczna oraz twórcza analiza problemów lokalnych.

Nasza szkoła otrzymała sprzęt przeznaczony dla dwóch zespołów uczniowskich: laptopy, tablety, aparaty ze statywem, gimbale, drony, lampy Patona Premium z pilotem i statywem, mikroskopy stereoskopowe trinokularowe, mikrofony bezprzewodowe z odbiornikiem. Już dziś ciekawi jesteśmy pomysłów i efektów prac uczniów.