W czerwcu 2024 roku w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” wzięliśmy udział w następujących wykładach akademickich:

– 4 czerwca 2024 roku uczniowie klasy 3a wysłuchali wykładu online p. prof. UAM dra hab. Jana Miłosza „Więzienia i obozy pracy w Wielkopolsce w okresie stalinowskim 1945-1956”

– 5 czerwca 2024 roku nauczyciele skorzystali z wykładu online p. dr Magdaleny Komosy-Kaźmierczak „Myślenie pytajne jako styl życia i narzędzie pracy”.