Szkoła Dialogu jest wieloletnim programem fundacji Forum Dialogu realizowanym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w miejscowościach posiadających maksymalnie 30 tysięcy mieszkańców. Najważniejszym celem tego programu jest upamiętnianie przedwojennej społeczności żydowskiej. Uczniowie realizujący projekt poznają kulturę, tradycje żydowskie, odkrywają historię relacji polsko – żydowskich, dbają o miejsca pamięci, spotykają się z potomkami Żydów ze swojej miejscowości, odwiedzają muzea i organizują dla mieszkańców miasta spacer Śladami wrzesińskich Żydów. Wszystkie działania mają uczyć tolerancji, otwartości na inną kulturę i tradycje oraz przeciwdziałania stereotypom i antysemityzmowi.

Nasza szkoła realizuje ten projekt już po raz trzeci, a klasą zaangażowaną w kolejne działania jest klasa humanistyczna – 1a pod opieką wychowawczyni Teresy Jabłońskiej.