W ramach porozumienia naszej szkoły z Wydziałem Nauk Historycznych UMK, uczniowie klas humanistycznych mieli okazję wysłuchać bardzo interesującego wykładu dr Alicji Bartnickiej, badaczki tematu Zagłady, pod tytułem: Czy była zgoda na krzywdę? O różnych postawach wobec antyżydowskiej polityki Trzeciej Rzeszy. Był to wykład interaktywny, w którym słuchacze mogli wyrazić swoje zdanie i odnieść się do niektórych wątków. Wykład otwierał wystawę „Byli sąsiadami”.