W dniu 4 grudnia w naszej szkole miejsce miały warsztaty o nazwie „Wrażliwość międzykulturowa – szansą na integrację”. Prowadzącym warsztaty był pan Jakub Niewiński, edukator z Muzeum Polin i doktorant z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Udział w warsztatach wzięło 11 uczniów różnych klas, z których połowa to były uczennice z Ukrainy. Z tego względu głównym tematem dyskusji były różnice kulturowe pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Omawiano różnice i podobieństwa w kulturze i ich potencjalnych przyczynach.

Warsztaty były ciekawe pod względem tego, jacy jesteśmy różni i jednocześnie podobni do siebie. Każdy z uczestników miał szanse wyciągnąć wnioski, czym jest wrażliwość kulturowa i czy my jako młodzież taką cechę posiadamy.

Valeriia Semchuk, kl.3e