W ramach głównego zadania października rankingu klasowego organizowanego przez Samorząd Uczniowski, dnia 17 października odbył się Dzień przebrania za nauczyciela. Poniżej zdjęcia podobizn uczniów do nauczycieli.