Dnia 10 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 w auli naszego liceum odbył się etap podstawowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Wzięło w nim udział 49 uczniów z różnych klas.
Życzymy wszystkim Młodym Przyrodnikom dobrych wyników i przejścia do kolejnych etapów Olimpiady!