1. Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo”

Konkurs jest adresowany jest do ludzi młodych. Nie ma znaczenia dotychczasowe doświadczenie, liczą się piękne ujęcia w aspekcie ekologii. Każdy uczestnik powinien przesłać do 31 października 2021 r. 25 prac o szeroko pojętej tematyce ekologicznej.

Nagrodami będą bony umożliwiające dokonanie zakupu wybranego przez Ciebie sprzętu elektronicznego: laptop, tablet, smartfon, aparat fotograficzny … Nagrody czekają na 20 zwycięzców! Realizuj pasję i wygrywaj.

2. Konkurs fotograficzny pt. „Września jaką znam i jakiej nie widać”

Na konkurs należy przygotować 3 prace- fotografie  o tematyce konkursu (ciekawe miejsca Wrześni i naszego powiatu ukazujące piękno naszego Miasta). Fotografie powinny mieć format ok. A4. Prace należy złożyć do dnia 10 listopada 2018r. w siedzibie Fundacji Dzieci Wrzesińskich ul. Szkolna 12 lub poprzez opiekuna w zamkniętej kopercie z podpisem : imię, nazwisko, wiek, miejsce wykonania fotografii, oraz telefon kontaktowy.

Za I, II i III miejsce FDW przygotowała nagrody rzeczowe oraz min 3 wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu, które zostaną wręczone pod koniec listopada 2021 r.

O terminie spotkania powiadomimy telefonicznie.

Konkurs dotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Fundację Dzieci Wrzesińskich.

Szczegóły i informacje www.fdw.org.pl /aktualności

Informacje tel. 509154254 po g.15.00

3. VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna – miejsca znane i nieznane”

Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice. Zdjęcia należy przysłać w formie odbitek z laboratorium foto z parametrami opisanymi w regulaminie konkursu. Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć (cykl). Dopuszcza się nadsyłanie tylko osobiście wykonanego zdjęcia przez autora biorącego udział w konkursie prac fotograficznych. Zdjęcia czarno-białe lub kolorowe w formacie 15 x 21 cm, lub 15 x 23 cm. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, adres szkoły, miejsce wykonania zdjęcia. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały przesłane do dnia 20 listopada 2021 r. i spełniające wymogi formalne.

Regulamin i formularze dostępne są tutaj.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.