Regulamin Konkursu na Słowno-Plastyczną Wizualizację z Użyciem Słów z Języka Angielskiego

1. Cel Konkursu: Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do stworzenia krótkiego tekstu kultury w języku angielskim (wiersz, wstęp do opowiadania, slogan, przesłanie, itp), w którym wykorzystają słowa: man, home, future, green, blue, red, never, bird, hope, oraz zilustrowania tego tekstu poprzez obraz, rzeźbę, instalację lub inną formę plastyczną, z użyciem technologii sztucznej inteligencji (AI).

2. Warunki Uczestnictwa:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy są zainteresowani tworzeniem sztuki słowno-plastycznej, niezależnie od poziomu doświadczenia.
 • Uczestnicy mogą używać różnych technik i narzędzi, aby stworzyć wizualizację własnego tekstu kultury opartego na podanych słowach.
 • Praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz wskazanie, jaki udział w jej stworzeniu miała AI.

3. Tematyka Konkursu:

 • Tematem prac są słowa z języka angielskiego: man, home, future, green, blue, red, never, bird, hope. Uczestnicy są zachęcani do interpretacji tych słów i stworzenia tekstu kultury, który będzie wyrażał emocje i idee zawarte w słowach.

4. Terminy:

 • Data rozpoczęcia konkursu: 09.10.2023
 • Termin składania prac: 24.11.2023
 • Wystawa prac konkursowych w szkole i głosowanie społeczności szkolnej na najlepsze prace (głosy w urnie)
 • Ogłoszenie wyników: 30.11.2023

5. Sposób Zgłaszania Prac:

 • Prace należy dostarczyć do sali 102 (Ewa Sławska).
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub więcej prac, wykorzystując słowa jako inspirację do tworzenia tekstu i wizualizacji.

6. Ocenie podlega:

 • Kreatywność i innowacyjność w interpretacji słów i ich wyrażaniu w tekście i wizualizacji.
 • Jakość artystyczna tekstu kultury i kompozycji wizualnej.
 • Spójność i zgodność z tematycznymi słowami.
 • Wyrażenie emocji i przekazu zawartego w słowach za pomocą tekstu i wizualizacji.

7. Nagrody:

 • Nagroda główna: ocena celująca z wagą 4 z języka angielskiego i nagroda rzeczowa.
 • Drugie i trzecie miejsce: nagroda rzeczowa

8. Oświadczenia Prawne:

 • Uczestnicy zgadzają się, że prace zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystane przez szkołę w celach promocyjnych.

9. Postanowienia Końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i warunków konkursu.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Kontakt z organizatorami: Ewa Sławska (eva.sławska@gmail.com, FB)

10. Akceptacja Regulaminu:

 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i wykorzystania kreatywności w połączeniu słów, sztuki i technologii, aby stworzyć unikatowy tekst i wizualizację!

Ewa Sławska