15 marca uczniowie kl. 3d oraz z klas 3c, 3e i 4d1 brali udział w wykładzie z fizyki dr hab. Jarosława Kłosa nt. „Nanomagnetyzm i jego tajemnice” na Wydziale Fizyki UAM. Uczniowie przypomnieli sobie wiedzę z zakresu elektromagnetyzmu, wzbogacając ją o historię podstawowych odkryć z tej dziedziny. Prelegent przedstawił mikroskopowe wyjaśnienie magnetyzmu w ujęciu kwantowym. Wprowadził pojęcia orbitalnego i spinowego momentu magnetycznego elektronu. Spin elektronu jest odpowiedzialny za magnetyczne właściwości materii. W różnych strukturach magnetycznych rozchodzą się fale spinowe, które można wykorzystać do przenoszenia i przetwarzania informacji. Jest to już stosowane w komputerach kwantowych. Nowa metoda pozwala na większą gęstość zapisu i skrócenie czasu przetwarzania informacji w porównaniu ze stosowanymi powszechnie metodami elektroniki i fotoniki. 

Po wykładzie jedna część grupy zwiedzała laboratoria Zakładu Biofizyki Molekularnej, gdzie uczniowie oglądali urządzenia badające cząsteczki organiczne i zachodzące w nich procesy, a druga grupa w Zakładzie Fizyki Matematycznej i Modelowania Komputerowego dowiedziała się, w jaki sposób symulacje i modelowanie komputerowe stają się obok doświadczenia i teorii ważnym narzędziem fizyki.