12 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.