W zabawie biorą udział reprezentanci klas (zespoły 3-osobowe) w czasie godziny wychowawczej. Można wybrać 5 drużyn (po jednej do każdego zadania) lub jedną drużynę do wszystkich zadań. Na terenie szkoły rozmieszczonych jest 5 punktów, ilustrujących drogę Polaków do niepodległości i główne epizody z nią związane. Punkty te noszą nazwy:

KOMENDANT

LEGIONY

ORLĘTA LWOWSKIE

CZYN POWSTAŃCZY

ZNÓW NIEPODLEGŁA

Gra polega na znalezieniu tych punktów oraz rozwiązaniu zadań – należy zeskanować kod QR, w którym jest zaszyfrowane zadanie. Karty pracy przekażą wychowawcy klas na godzinie wychowawczej.

Miłej zabawy

Klasa 2e i Dorota Górna