Był to jedyny obóz zagłady w Kraju Warty. Powstał w grudniu 1941 roku , jeszcze przed konferencją w Wannsee i działał do połowy 1944r. Jego zadaniem była eksterminacja ludności żydowskiej i romskiej. Zginęło tutaj ok 200 tysięcy Żydów przywożonych z okolicznych gett oraz z getta łódzkiego . Zamordowano tutaj również ponad 4 tysiące Romów , Sinti oraz Polaków i jeńców rosyjskich. Niestety nie prowadzono ewidencji zabitych. Niemcy po raz pierwszy zastosowali ruchome komory gazowe oraz krematoria działające w okolicznym Lesie Rzuchowskim.

Grupa naszych uczniów z klasy 3a1 uczestniczyła w warsztatach oraz zwiedzała wystawy i miejsca upamiętniające pomordowane ofiary.