W czwartek 6 czerwca w naszym Liceum odbył się Szkolny Dzień Wolontariatu, który był okazją do zgłębienia idei pomocy charytatywnej i otwartości na potrzeby innych. Uczniowie, pracując w grupach, zapoznawali się z różnymi formami niesienia pomocy innym, a także w kreatywny sposób próbowali promować ideę wolontariatu. W przeżywanie Dnia Wolontariatu wpisały się także odwiedziny naszych przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, którzy wraz z uczniami Liceum uczestniczyli w warsztatach plastycznych we wrzesińskiej Galerii Farnej. Głównym punktem tego dnia było wspólne spotkanie uczniów z zaproszonymi gośćmi z Łopienna oraz Schroniska dla Osób Bezdomnych w Zielińcu, które zostało ubogacone koncertem p. Mikołaja Milczarka – absolwenta naszej szkoły oraz p. Karoliny Józwiak, a także występem tanecznym uczniów z Alchemia Dance Studio. O potrzebie niesienia pomocy innym w pięknych słowach powiedziały zaproszone tego dnia: s. Barbara Jóźwiak – elżbietanka posługująca w DPS w Łopiennie oraz p. Bernadeta Goździewicz – dyrektor ośrodka MONAR w Zielińcu. Bardzo wzruszające były świadectwa mieszkańców Ośrodka, którzy podzielili się tym w jaki sposób doświadczają dobra na co dzień. Organizacja Dnia Wolontariatu miała na celu charytatywne wsparcie DPS w Łopiennie, dlatego też dzięki wielu sponsorom, odbyła się loteria fantowa, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Uczniowie mieli także możliwość skorzystania z videobudki, wspierając w ten sposób DPS. Podczas Dnia Wolontariatu zostało uroczyście zainaugurowane Szkolne Koło Wolontariatu, do którego zgłosiło się blisko 70 uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego dnia!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszym profilu facebookowym: