Rada Rodziców LO i cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowanie panu Sławomirowi Wieszczecińskiemu za podarowanie sprzętu multimedialnego.