Czas Bożego Narodzenia jest okazją do zatrzymania się. Do zastanowienia. Do poszukania odpowiedzi na różne pytania. I właśnie w taki świąteczno-refleksyjny nastrój wprowadziło uczniów i pracowników naszego Liceum przedstawienie – słowno–muzyczne bożonarodzeniowe zamyślenie. Przy dźwiękach pięknych kolęd i wzruszających słowach poezji ks. Twardowskiego mogliśmy zastanowić się nad sensem i tajemnicą Bożego Narodzenia.

Motywem przewodnim spotkania było światło i pokój. Podczas uroczystości harcerze z hufca Wrzos przekazali na ręce Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor światło przywiezione z Betlejem, które następnie przekazane przez wychowawców klas, oświecało świąteczne stoły i zasiadających wokół nich nauczycieli i uczniów.