Uczniowie klasy 1c o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w warsztatach chemicznych CChwMS w Toruniu. W trakcie zajęć doskonalili techniki laboratoryjne. Zajęcia odbywały się w technice małej(np. przeprowadzali elektrolizę wody) oraz dużej efektownej, gdzie obcowali z ogniem.

Następnie udali się na zwiedzanie starówki Toruńskiej, gdzie musieli się wykazać znajomością czytania mapy oraz sprytem i szybkością, ponieważ uczestniczyli w grze przestrzennej.