W dniach 26 i 27 października 2023 r. odbyły się wycieczki do Warszawy.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od gmachu Sejmu RP: zapoznaliśmy się z makietą współczesnego kompleksu budynków sejmowych, weszliśmy na galerię Sali Posiedzeń Sejmu oraz wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat wojny, życia w okupowanym mieście, powstania nie tylko dzięki opowieściom przewodników, ale multimedialnym materiałom zgromadzonym w muzeum.

Kolejnym punktem na mapie Stolicy było Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, umieszczone w dawnym mieszkaniu noblistki. Dowiedzieliśmy się wiele o jej życiu rodzinnym i pracy naukowej.