28 września klasa 2d o profilu matematyczno-geograficznym wzięła udział w Festiwalu Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Młodzież wysłuchała ciekawych wykładów „O zastosowaniach matematyki…” oraz „Między matematyką szkolną a uniwersytecką”. Prelegenci przedstawili praktyczne zastosowania matematyki w takich dziedzinach jak archeologia i antropologia, informatyka, prawo, ekologia. Wskazali również perspektywę, w jaki sposób, bazując na matematyce szkolnej, opowiedzieć można o matematyce uniwersyteckiej. Udział w wydarzeniu na pewno wzbudził zainteresowanie królową nauk i pogłębił wiedzę z zakresu tej dziedziny.