Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony w październiku, w naszej szkole upłynął pod hasłem „Sleeveface… Ubierz się w książkę…”. Święto to zostało ustanowione w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce oraz w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.