Maturzyści 2023!

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości – 7 lipca 2023 r. (I piętro szkoły) wg następującego harmonogramu:

klasagodzina
4a112:00
4b112:30
4c113:00
4d113:30
4e114:00
absolwenci z lat ubiegłych14:30

W przypadkach szczególnych odbioru świadectwa może dokonać upoważniona do tego osoba (rodzice/opiekunowie prawni, rodzeństwo) – druk upoważnienia dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce „Dla maturzystów – Druki do pobrania”.