1 września 2021 roku 586 uczniów, w tym 163 uczniów klas pierwszych  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rozpoczęło uroczyście nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie klas starszych spotkali się ze swoimi wychowawcami w ogrodach Liceum. Uczniowie klas pierwszych zostali powitani przez Panią  Dyrektor Violettę Zdunowską oraz złożyli ślubowanie na Sztandar Liceum. Ślubowali zachować w pełni postawę wzorowego ucznia i kolegi, szanować mienie społeczne, sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki oraz zawsze strzec honoru Szkoły i Ojczyzny.

Jako przedstawiciele  klas pierwszych ślubowanie na sztandar Liceum złożyli:

Jagoda Frydryszak  – klasa 1a

Julia Albrecht i Antonina Spychała – klasa 1b

Kacper Kasprzak –  klasa 1c 

Ewa Górna –  klasa 1d 

Joanna Dąbek – klasa 1e 

Wszystkim uczniom naszego Liceum życzymy wielu sukcesów naukowych oraz nowych znajomości i przyjaźni zawartych w murach Sienia.