Rok szkolny 2020-2021 zajęcia pozalekcyjne
(przygotowanie do egzaminu maturalnego)

Zajęcia dla maturzystów 2020_2021

LP

PRZEDMIOT/ RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

ADRESACI

Termin zajęć

1

JĘZYK POLSKI

HANNA CZAJKOWSKA

KLASA 3b

zajęcia dodatkowe

poniedziałek – godz. 17:00-18:30

2

JĘZYK POLSKI

DOROTA MICHALSKA

KLASA 3e

zajęcia dodatkowe

poniedziałek – godz. 13:10-13:55

3

JĘZYK ANGIELSKI

EWA SŁAWSKA

KLASY 3abd

projekt Materiały autentyczne

czwartek – godz. 13:00-14:30

4

JĘZYK ANGIELSKI

KINGA DĘBICKA

KLASY III

projekt Angielski bez granic

środa – godz. 7:00-7:45

5

JĘZYK HISZPAŃSKI

KINGA DĘBICKA

KLASA 3e

zajęcia dodatkowe

czwartek – godz. 7:00-7:45