Harmonogram pracy „Zespołu Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2020/2021

Działania  Sposób realizacjiTermin realizacji
Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkolePowołanie Violetty Zdunowskiej na szkolnego e-koordynatorastyczeń 2021
Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowychWybór nauczycieli: Joanna Tabaczyńska – matematyka Karina Domachowska – chemia Hanna Półtoraczyk – podstawy przedsiębiorczości Dorota Michalska – język polski Danuta Waszak – język rosyjskistyczeń 2021
Szkolenie nauczycieli w zakresie możliwości technicznych i umiejętności posługiwania się monitorem interaktywnymW szkoleniu wzięli udział: p. Joanna Tabaczyńska p. Hanna Półtoraczyk p. Karina Domachowska p. Dorota Michalska p. Danuta Waszak p. Janusz Rogowskiluty 2021
Stworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniuNawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześniluty – marzec 2021
Utworzenie na stronie internetowej zakładki „Aktywna Tablica”W zakładce zamieszczane informacje na temat: – Program Aktywna Tablica       (cele projektu) – Harmonogram działań – Sieć współpracy – Szkolenie Lekcja: Enter – Scenariusze lekcji – Lekcje otwarte    marzec – czerwiec 2021
Udział nauczycieli w szkoleniu Lekcja: EnterNauczyciele biorący udział w szkoleniu: Violetta Zdunowska Joanna Tabaczyńska Karina Domachowska Hanna Półtoraczyk Danuta Waszak Dorota Michalskakwiecień – czerwiec 2021
Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w sieci opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK praz przykładów dobrych praktykUmieszczanie scenariuszy lekcji na stronie Lekcja: Enter Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej szkoły w zakładce „Aktywna Tablica” Wymiana dobrych praktyk z nauczycielami  kwiecień – czerwiec 2021
Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu4 lekcje otwartemaj – czerwiec 2021
Podsumowanie programu „Aktywna tablica”Sprawozdanie końcoweczerwiec 2021