Pod hasłem „Odpowiedzialność karna nieletnich” 14 marca 2024 r. odbyło się spotkanie uczniów klas drugich naszej szkoły z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

St. sierż. Olga Panowicz w przystępny sposób przedstawiła informacje dotyczące postępowania w przypadku popełnienia przez młodzież czynów karalnych. Poruszyła zagadnienia przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy oraz wyjaśniła, jakie zachowania są traktowane jako przejawy demoralizacji młodzieży. Nie zabrakło tematyki związanej ze szkodliwością zdrowotną oraz konsekwencjami prawnymi spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom, że sami decydują o swoim losie, a każde ich zachowanie może mieć znaczący wpływ na przyszłe życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe.