23.11.2023 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z  wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Tegoroczną stypendystką Liceum została Paulina Mench z klasy 2E. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 🙂