W dniu 15 czerwca odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Na to stanowisko startowały dwie kandydatki – Julia Kowalczyk z klasy 2d oraz Marcelina Pawlak z klasy 1b2. Obie dziewczęta prowadziły kampanię wyborczą, aby zebrać jak największą ilość osób popierających. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza podliczyła liczbę głosów podając do wiadomości, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024 została ponownie Julia Kowalczyk.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!